Els Masets
Els Masets

Els Masets

Pedro Escrich.
La Torre d’En Besora (Alt Maestrat)

Formatge i iogurt

“La major part del nostre personal són gent jove amb fills que ajuden al fet que no es tanquen les escoles de la zona i així fer front a la despoblació”