Menjadors Escolars Sostenibles
Reconeixements

Reconeixements

Premi Accord. Qualitat social

L’11 d’abril del 2016 hem rebut el premi Accord 2015 a la qualitat social que otorga la Cambra de Comerç pel nostre compromís amb el medi ambient, amb els empleats, clients i proveïdors així com la incorporació de la RSC com a part intrínseca de l’empresa.