Menjadors Escolars Sostenibles
App’s

App’s

Hem disenyat les nostres app’s amb l’objetiu de que siguen útils i trasparents:

1..-Que mostren tots els ingredients de cada plat.

2.- Que els al·lergògens estiguen ben identificats.

3.- Amb tres indicadors de sostenibilitat:

VIDEO TUTORIALS

MENÚS (click per instal·lar)
HÀBITS (click per instal·lar)
PORTAL TREBALLADORS/ES (click per instal·lar)