Fresc, de temporada, proximitat i ecològic

Fresc, de temporada, proximitat i ecològic

Seleccionem a proveïdors de proximitat, que garantisquen la provisió de productes locals, que reduïsquen les càrregues ambientals derivades del transport a llargues distàncies i que fomenten el desenvolupament de l’economia local.

De la mateixa manera tenim en compte la minimització dels impactes econòmics i socials derivats de la gestió en la cadena de subministrament, i per açò intentem sempre escollir productes procedents de xicotets productors per a assegurar un preu just.

Escollim aliments d’agricultura i ramaderia que posseïsquen, primordialment, la certificació ecològica, que eviten la modificació genètica dels aliments i la utilització de productes químics de síntesis.

Al mateix temps, considerem imprescindible l’adquisició de productes frescs enfront dels processaments, perquè d’aquesta forma es mantenen totes les propietats i nutrients dels aliments i s’evita el consum d’aliments elaborats amb additius o conservants.

Igualment, planifiquem els nostres menús escolars considerant la temporalitat dels aliments perquè mitjançant la seua elecció es garanteix el manteniment de les propietats nutricionals a més evitem els efectes adversos sobre el medi ambient que provoca el transport de llargues distàncies.

Quant a l'autor

Cuinatur administrator