Projecte educatiu

El menjador és un espai educatiu més dintre de l’escola que, a més de promoure hàbits alimentaris saludables, ens possibilita sensibilitzar als xiquets i xiquetes sobre els impactes que l’alimentació provoca en el medi ambient i en la societat que ens envolta

Cuidar tambe es educar

Per a aconseguir este objectiu elaborem un pla de FORMACIÓ CONTÍNUA específicament adaptat a les necessitats formatives detectades pel nostre departament de recursos humans. Cal que tots el agents implicats: curadors/es i personal de cuina, estiga format i motivat.
Aquesta formació es fa de forma presencial i en cadascun dels diferents centres de treball de l’empresa.
També treballem en la implantació de sistemes d’excel·lència en tots el pocessos de gestió per millorar els sistemes de comunicació interns (tablets per a fer les comandes setmanals, xats i grups de missatgeria instantània), fomentar les activitats grupals amb criteris de visió compartida, creació de equips autodirigits per a aprendre noves habilitats des d’una perspectiva igualitària, ètica i oberta al compromís continu i crear comissions i taules de treball entre el diferents grups d’interès.

Aprendre a cuinar